Trafik eroinn: enn sofer 58-an kondane 2-z-an prizon

Enn sofer 58-an, ki abit Curepipe, inn kondane, 2-z-an prizon, divan lakour intermedier. Li osi bizin pei enn lamann Rs 50 000. Li'nn zize koupab pou posesion 32 doz eroinn pou distribision, le 9 avril 2016, dan Curepipe.

Foto ilistrasion.

Akize-la ti pled non koupab. Li ti reponn enn akizasion pou posesion eroinn pou distribision. Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ti lans a so pourswit, le 9 avril 2016, dan Curepipe.

Pandan so fwit, li ti les enn sak an plastik tonbe. Ladan ti ena 0,24g eroinn, 32 doz ki'nn rekipere par ladsou. Valer ladrog-la estime Rs 6 400. Se apre de zour, le 11 avril 2016, ki sofer-la ti arete par lapolis.

Lor ban bann akize, sofer-la ti mintenir ki li inosan dan sa zafer-la. Dan so verdikt, mazistrat Reshma Sewpaul-Ramdhur inn deklare li'nn pran an konsiderasion bann temwaniaz bann polisie ek bann version akize-la divan lakour ek avek lapolis.

Pou li, bann temwaniaz bann polisie plozib. Koumsa mem, li'nn rekonet ki sofer-la koupab pou trafik ladrog. Li'nn ordone ki bann 249 zour li'nn pase dan detansion provizwar dedir depi so lapenn.