Trafik zanfan ek prostitision: mama-la dan konfision kot ti amenn li ek so tifi

Lanket lor sa ka trafik zanfan ek prostitision, mene par lapolis Rose-Hill, inn fer trwa arestasion ziska ler. De sispe, bann prezime proksenet, ek mama tifi 15-z-an, tou le trwa deryer bann baro.

Foto ilistrasion.

Mama-la, 38-an, inn ankor enn fwa konparet lakour Rose-Hill merkredi. Li reponn enn sarz provizwar pou trafik zanfan.

Lapolis inn obzekte so remiz an liberte sou kosion. Me, pandan so konparision, li'nn partisip dan enn lekzersis pandan lakel li ti bizin indike kot, dan Vallée-Pitot, so tifi ek li ti kondir, apre ki zot inn forse pou gayn bann relasion seksiel kont peiman.

Depi laplas Margéot, dan Rose-Hill, zot inn kondir dan bann lezot lokalite. Le 2 ziliet 2021, so tifi ek li ti dan Rose-Hill kan enn zom inn vinn rekiper zot.

Fam-la ti soutenir zot inn kondir dan Vallée-Pitot dan loto. Merkredi, bann polisie, ti anvi konn plis lor sa ek inn kondir madam-la dan Vallée-Pitot pou idantifie lakaz an kesion.

Toutfwa, li pa'nn resi idantifie plas-la formelman, ek soulinie li pa tro rapel. Apre sa desant-la, li'nn rekondir dan selil polisier.

Arete mardi, enn parmi bann prezime proksenet, enn abitan Phoenix ki ena 63-z-an, inn nie tou inplikasion dan sa rezo prostitision-la.

Bann zimaz Safe City konfirm so prezans akote mama ek so tifi. Li rakonte ki an me 2021, li ti Rose-Hill kan fam-la inn abord zot pou demann led.

Li sou enn akizasion provizwar pou trafik zanfan. Li res dan selil polisier.

Read more...