Triolet: deviz ek bizou kokin dan enn lakaz

Enn inportan som larzan inn kokin dan lakaz enn abitant vilaz 7ème Mille, dan Triolet. An efe, se mardi le 25 zanvie 2022 abitant Triolet inn konstat disparision enn som Rs 6 000 ek bann deviz sifre 400 ero, ki ti dan enn sak dan so lakwizinn.

Foto ilistrasion.

Enn som Rs 4 900, ki ti dan fourgonet so mari, borde dan so lakour, inn osi kokin.

Bann bizou, parmi enn lasenn, inn osi disparet pandan vol. Plinyant, ki travai kouma Front Office Manager, sifre lapert bizou Rs 55 400.

Bann polisie baze stasion lapolis Triolet inn ouver enn lanket pou remont ziska voler.

Read more...