Trou-aux-Biches: li al twalet gramatin boner ek fer enn dekouvert sokan

Enn dezord indeskriptib dan lasal manze ek dan lakwizinn. Se samem ki enn abitan Trou-aux-Biches, 33-z-an, inn konstate kan li'nn al dan twalet, zedi le 6 zanvie 2022, ver 4-er dimatin. Li'nn egalman remarke ki laport salon ti ouver enn tigit.

Residivist notwar Dharmanansing Ramdony.

Panike, li'nn presipite pou al dan so lasam pou revei so fam. Inpe minit apre, koup-la inn sirpri enn zom, ki'nn abiy an nwar pe sove dan zardin.

Trantener-la finn par laswit rann kont ki so masinn soude, enn sizo elektrik ek enn telefonn portab inn kokin. Zom-la inn al lor lari pou esei rod malfra-la, me li'nn tann bann kri sorti depi kot so vwazinn. Li'nn galoupe pou al kot zot ek inn trouv so bann vwazin pe esei metriz zom ki ti rant kot li inpe minit pli boner.

Malfeter-la inn arete par bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Trou-aux-Biches. Se Dharmanansing Ramdony, enn residivist notwar abitan Baie-du-Tombeau.

Read more...