Vacoas: enn zen kolezyenn sibir bann sevis seksiel par so boper

Skandal dan enn lafami dan Vacoas apre bann revelasion ki enn kolezyenn 12-z-an inn fer kont so boper, konkibin so mama. Sann-la, li dir, inn fer bann atousman ek inn mem fer li sibir bann sevis seksiel.

Foto ilistrasion.

Read more...

Se mardi ki li'nn kas so silans ek inn rakont tou ar enn kamarad so mama. Adolesant-la, akonpanie par so granmer, finn al stasion lapolis Vacoas pou port plint kont so boper, 40-an. So kalver, li'nn dir dan so depozision, inn dire pandan plizir mwa.

Tou inn koumanse mwa desam 2020. Li rakonte ki so boper ti pe souvan kares so pwatrinn kont so gre. Apre dan mwa mars 2021, li'nn rant dan so lasam pandan ki li ti pe dormi ek inn fer li sibir bann sevis seksiel.

Savedir, zom-la inn glis so lamin dan so bann sou-vetman. Kolezyenn-la inn kondir lopital ek inn ekzamine par enn dokter lapolis.