[Video] 17-an deza: mister 10 kadav Béchard Lane res antie

Le 27 aout 2004 - 17 aout 2021, swa 17-an zour pou zour apre dekouvert makab 10 kadav dan enn lakaz dan Béchard Lane, Saint-Paul, bann zimaz touzour grave dan memwar bann pros ek vwazin bann viktim. Sa swisid kolektif-la touzour ant bann lespri.

Bann kadav inn retire depi lakaz-la apre dekouvert makad 10 kadav.

Kan nou finn al sir plas, sa semenn-la, nou finn konstate lakaz orer-la dan enn leta delabreman avanse. Ena enn dezord indeskriptib dan salon, kot lekor Critika Nundkumar (ne Mawooa) ti retrouve lor enn matla poze lor sali.

Bann pros ek vwazin nou finn rankontre konfie zot ankor rapel sa loder for ki ti pe sorti depi batiman-la. Ek bann 10 kadav an eta avanse ki'nn anleve. Se Countee Mawooa ek so bann zanfan Ravi, Chinta ek Critika, apre garson sann-la, Devesh.

Bann lezot kadav ti pou Mayadevi Jhowry, kamarad Critika ek so bann zanfan Kesha ek Bavish, pou Rajesh Dhayam, kad MGI ek aman Critika ek pou Paul Janvier, klerk noter porte dispari depi 2-z-an. 17-an apre, sa touzour ant Béchard Lane.

Ki finn vremem pase dan sa lakaz-la? Ki bann rezon deryer sa swisid kolektif-la? Mister-la res antie.

Video: