Video an sirkilasion: sofer, enn polisie arete pou kondir dan soulezon

Video montran de zom lor kapo enn loto dan rezion Flic en Flac, pe fer buzz lor bann rezo sosio depi samdi le 13 aout 2022.

Lor bann zimaz enn video an sirkilasion, nou kapav trouv enn zom lot kapo enn loto.

Polisie 28-an afekte stasion lapolis Moka ek li ti lor volan loto-la moman so arestasion. Moman bann fe, enn sel zom ti asiz lor kapo loto konserne. De lezot pasaze ti dan loto, dapre bann informasion lapolis.

Enn lalkol test pratike lor sofer inn revel pozitif. Li ti ena 68 mikrogram lalkol dan disan. Polisie ti an konze sa zour-la. Li'nn plase dan selil degrisman.

Tandik zom 21-an ki ti lor kapo, li'nn arete par lapolis pou 'rogue and vagabond'. Pandan so arestasion, li'nn insilte bann polisie.

Video:

Pou ed soutenir bann lafami pov ek an detres, fer nou enn donasion, swa Subscribe ou vizit enn parmi nou bann sponsor pli anba:

Donate

Subscribe