[Video] Arete dan enn zafer ladrog: Sky To Be admet lopital

Se enn parmi so bann avoka, Me Anoup Goodary, ki'nn fer lakour kone azordi, vandredi le 13 aout 2021.

Sky To Be.

Apre so arestasion yer, santer Sky To Be inn admet lopital. Li pou tradir lakour kan so lasante pou permet li ek sarz provizwar trafik ladrog pou loze sa moman-la.

Video: