[Video] Arete par ICAC: Detective Inspector Derochoonee bouskil enn zournalist

Li provizwarman akize pou reklam bann 'bribe' a bann sispe li sipoze arete. Kan li'nn sorti depi lakour Pamplemousses, Detective Inspector (DI) Hurryduth Derochoonee, vizibleman mekontan lor tournir bann evennman, inn bouskil zournalist Shehzad Jaddoo ki ti lakour pou asir kouvertir sa zafer-la. Zournalist-la inn konsign enn plint stasion lapolis Pamplemousses.

Moman DI Derochoonee inn bouskil enn zournalist.

DI Hurryduth Derochoonee inn arete par bann ofisie Independent Commission Against Corruption (ICAC) azordi gramatin, vandredi le 20 aout 2021.

Li'nn tradir lakour distrik Pamplemousses kot enn akizasion provizwar pou 'Bribery by Public Official' inn retenir kont li. Li'nn retrouv liberte kondisionel apre ki li'nn fourni enn kosion.

DI Derochoonee inn kan mem livre enn reaksion konsernan zafer pou lakel li ti arete, ek indike se zis bann alegasion kont li. "Se enn alegasion. Letan kes vinn lakour, nou gete," li'nn reponn.

DI-la ti dan vizer ICAC depi plizir lane

Li ti poste brigad kriminel (CID) Terre-Rouge avan, DI Hurryduth Derochoonee ti dan kolimater ICAC depi plizir lane. Preske enn demi-douzenn plint konsernan DI Hurryduth Derochoonee ti depoze depi 2018.

Zafer an kesion: Komision antikoripsio repros li pou solisit Rs 100 000 ek gayn Rs 25 000 apre negosiasion avek de sispe ki li ti sipoze apreande an septam 2019. De sispe-la, Rajendra Raggoo ek Yogeshwarsing Pryam, ti inplike dan agresion sovaz enn Manager enn sipermarse dan Terre-Rouge le 10 septam 2019.

An rezon gravite agresion-la, zafer-la ti refere CID Terre-Rouge, a lepok mene par DI Derochoonee. Olie apreand zot, anketer-la inn pran kontak avek de agreser-la ek inn rankontre zot dan Montagne-Longue de fwa.

Se pandan deziem rankont ki li'nn demann enn som Rs 100 000 pou touf zafer-la. Finalman, de agreser-la ti ena zis Rs 25 000 dan zot posesion, ek zot inn remet sa sispe-la. Par laswit, plizir ot grade lapolis inn repros DI Derochoonee pou fer trenn lanket-la. Finalman, zafer-la inn refere CID Pamplemousses ek bann agreser sa agresion sovaz-la inn arete ek plase dan detansion polisier.

Dapre nou bann rekoupman, ICAC pe kontinie bann lezot lanket konsernan sispe-la antretan.

Video: