[Video] Bann abitan Plaine-Magnien dir dio Toussaint-Hurreeram: "ta chatwa, to boure?"

Renion bien azite, merkredi le 6 avril 2022, dan Citizen's Advice Bureau Plaine-Magnien pou bann minist Booby Hurreeram ek Stephan Toussaint, egalman depite sirkonskripsion no.12. Zot inn bizin fer fas koler enn group personn, ladan inpe konseye vilaz. Lapolis inn bizin intervenir pou ki bann loto bann minist kapav kit plas.

Stephan Toussaint pe mont dan so transpor.

Nazim Gurib, prezidan vilaz Plaine-Magnien eksplike ki de depite inn fer enn renion laswit bann inondasion ki'nn fer bann dega dan vilaz, samdi le 2 avril 2022.

"Mo prezidan konsei vilaz, me ni mwa, ni reprezantan konsei vilaz distrik pa ti invite. Ti zis ena bann aktivist MSM ek bann konseye pro-MSM prezan dan lasal. Kan mo'nn esei rantre pou partisip dan renion, zot inn demann lapolis pou ekspilse nou alors ki mo enn eli," li rakonte.

Nazim Gurib afirme ki sertin personn prezan dan renion inn menas li. Antretan, plizir abitan inn amase divan batiman. Zot inn esei abord bann minist ki finn angoufre dan zot loto eskorte par lapolis.

Video:

Read more...