[Video] Batiman Emmanuel Anquetil: enn fam fer enn chute mortel

Dram divan batiman Emmanuel Anquetil dan Port-Louis azordi, merkredi le 9 zwin 2021. Enn fam inn fer enn chute mortel depi 10e letaz batiman-la. Ena sours pe dir fam-la inn fer enn chute depi 6e letaz. Tousala res a konfirme.

Dapre premie eleman informasion, fam-la inn fer enn chute depi 10e letaz.

Lapolis Pope Hennessy ek personel SAMU inn alerte ek zot deza sir plas. Konsernan idantite viktim-la, li ankor insertin ek nou pou kominik plis detai kouma nou kone.

Ziska ler, sirkonstans ek detai lor sa dram-la ankor flou ek inkoni. Nou pou retourn avek plis detai dan bann moman pe swiv.

Video: