[Video] Beau-Bassin: Jean Michel Lee Shim viktim enn tantativ mert

Jean Michel Lee Shim, zom dafer ki koni dan lemond kazino ek bann pari, inn viktim enn tantativ mert, dan lanwit lindi ziska mardi le 15 zwin 2021.

Bann 'taper' Jean Michel Lee Shim ti divan so laport pou so sekirite.

Dapre bann informasion, enn loto finn arete divan so lakaz ver 7-er-40 ek inn dimann sekirite ki ti an post kot so boss ete. Li finn alors reponn si li ena rande-vou avek Jean Michel Lee Shim ek sofer-la inn demar so loto.

Sofer-la inn refer so aparision omilie lanwit ek ankor enn fwa, li'nn abord azan sekirite-la, me sann kou-la, li'nn montre li pli menasan. Vizil-la inn alors alert so direkter, ki finn deplase avek plizir lezot manb personel sekirite.

Apre inpe ler tan, se enn zom, sou linflians ladrog, ki'nn fer so aparision arme avek enn sab ek ti pe vinna n direksion lakaz Jean Michel Lee Shim. Bann azan sekirite inn koumans galoup deryer li, me li'nn diriz li ver enn lakaz vwazin.

Dan enn video poste par media Zordi, so bann 'taper' afirme ki zot pou an nomb pou atrap sispe-la ek sann fwa-la zot pa pou rat li. Zafer-la inn raporte stasion lapolis Beau-Bassin.

Video: