[Video] Camp Levieux: so lakaz vandalize, enn regleman kont a lorizinn

Li pa pe kwar. Lakaz enn abitan Camp Levieux inn vandalize par enn santenn individi mardi aswar le 18 zanvie 2022. Enn regleman kont a lorizinn bann insidan, dapre proprieter lakaz, 50-an.

Proprieter so lakaz ek loto inn vandalize.

Intervenan lor Radio Plus, kinkazener inn revinn lor bann insidan. Dapre li, bann individi inn debark kot li ek inn lans bann prozektil an direksion so lakaz.

"Bann pano vitr inn eklate. Bann veyikil ki ti dan lakour inn andomaze. Zot inn kraz partou dan mo lakaz. Blese, mo garson inn bizin sibir enn intervansion dan lopital Victoria, Candos, merkredi," proprieter lakaz vandalize deklare.

Par ayer, lapolis Camp Levieux inn mande sir plas swivan bann insidan. Plizir bobonn gaz inn dekouver pre ar lakaz vandalize.

Dapre nou bann informasion, enn parmi bann sispe inn arete merkredi apre-midi le 19 zanvie 2022. Lanket pe kontinie.

Video:

Read more...