[Video] Champ-de-Mars: chute spektakiler dan deziem kours

Enn chute spektakiler inn deroule dan deziem kous ipik dan Champ-de-Mars, Port-Louis azordi, samdi le 18 septam 2021.

Moman chute-la.

Read more...

Zoke apranti Abhishek Sonaram inn transporte City Clinic, Port-Louis, dan lanbilans. So seval Sauna's Cessna inn fer enn chute anplin kours.

Dapre nou bann informasion, Abhishek Sonaran konsian. Depi so admision dan klinik, li'nn soumet a bann test pou kone si li'nn sibir kit fraktir.

Bann nouvel rasiran pou bann seval ki'nn fer chute. Dapre Mauritius Turf Club Sports and Leisure Ltd, Sauna's Cessna inn gayn bann blesir leze alors ki Intothemystic port li bien.

Video: