[Video] Dan enn kanivo Port-Louis: enn foetis retrouve dan enn sak rafia

Foetis-la inn dekouver par personel Waste Water Management Authority, ki ti pe al fer enn travai pou debous tiyo evakiasion bann dilo ize.

Bann polisie ek ofisie Scene of Crime Office sir plas.

Terib dekouvert-la inn fer vandredi aswar le 14 zanvie 2022, lari Saint Denis dan Port-Louis. Sa bann anplwaye-la inn alors retir foetis-la ek atann arive lapolis ek bann ofisie Scene of Crime Office (SOCO) pou enn konsta ek bann prelevman indis.

Foetis ki'nn dekouver.

Foetis-la inn answit transporte lamorg lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis pou enn letid aprofondi. Lapolis inn ouver enn lanket.

Video:

Read more...