[Video] Doub mert Camp-de-Masque-Pavé: 85-an prizon pou Tavish Ausmann

Koupere inn tonbe vandredi le 14 zanvie 2022. Tavish Ausmann inn kondane 85-an prizon divan lakour asiz. Tousala pou mert Anshika Rughoobin (Yeshna), enn kolezienn 13-z-an, ek so gran-mer, Fatima Bibi Rughoobin (Reshma), 54-an, dan Camp-de-Masque-Pavé an 2016.

Tavish Ausmann apre so sorti lakour asiz.

Tavish Ausmann ti pled koupab lindi le 10 me 2021. Li ti tradir an zistis pou toui Anshika Rughoobin (Yeshna), enn kolezienn 13-z-an, ek gran-mer sann-la, Fatima Bibi Rughoobin (Reshma), 54-an.

Li ti osi pourswivi pou agres tipti frer Yeshna, Yovi Rughoobin (Tushar), 10-z-an. Sann-la ti resi sape, zour dram, swa le 26 fevrie 2016, dan pretann li'nn mor. Bann volonter ti transport li lopital. Moman bann fe, Tavish Ausmann ti ena 17-an. Li ti esei swiside apre so forfe.

Li pa ti dizer le fe ki gran-mer-la inn dekouraz so demars pou marye Yeshna, ek inn obliz li kit plas-la, zour dram.

Dan so verdik, ziz Benjamin Marie Joseph dir li'nn pran an konsiderasion le fe ki Tavish Ausmann inn pled koupab sou trwa akizasion, inn korpere avek lapolis pandan lanket polisier ek so bonn kondwit dan prizon.

Ziz-la inn afliz enn lapenn 35-an prizon pou sak mert (san premeditasion) ek 15-z-an prizon pou bann kou aflize tipti Yovi. Toutfwa, akoz zen laz kondane-la, ziz inn ordone ki tou le trwa lapenn pirze an similtane.

Video:

Read more...