[Video] Doub nwayad dan Senneville: bann sekre anglouti par Mitra ek Roddy

Dimans le 16 zanvie 2022, antie lil Moris revei dan sok apre dekouvert de kadav, enn zom ek enn fam, dan enn lak dan Senneville, dan lesid pei. Trazik disparision Roddy Potaya ek Mitra Bungaroo konport sertin similitid ar lamor de aman Bassin Blanc an novam 2002.

Moman bann plonzer lapolis pe retir lekor bann viktim.

Ramesh Sandooram, enn zom marye 38-an, ek kolezienn Anshi Ittoo, 17-an, ti porte mankan. Malgre enn resers dan sekter, de aman ti touzour introuvab. Zis veyikil Sandooram inn resi repere lor somin Bassin Blanc. Se de zour plitar ki zot lekor, an eta dekonpozision, inn retrouve dan basin. Lanket zidisier inn konklir, an desam 2010, ki ti ena 'foul play'.

Ka Roddy Potaya, enn Nursing Officer 35-an ek so koleg Mitra Bungaroo, 34-an, etranzman resanble saki pou de aman Bassin Blanc. Zot ti osi porte dispari ek zis loto Roddy ti retrouve an bordir larout, tou pre ar lak Senneville, landimin.

Se bann pros ki'nn alert lapolis. De lekor inn repese enn tigit letan apre. Sof ki dokter lezist, Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal, ekart tez enn 'foul play' ziska ler dan lanket. Roddy Potaya ek Mitra Bungaroo inn mor par asfiksi koze par nwayad.

Ki zot ti pe fer abor lak sa zour-la ek kifer Roddy Potaya zamin inn inform so bann pros lor fe ki li pou al kot enn lak, an konpayi so koleg Mitra? Otan kesion ki res san repons.

Dapre Fazila, mama sann-la, ek so tantinn Shirine, zen zom, ki ti an instans divors, ti pe viv an konkibinaz ar enn lot fam depi mwa mars 2021. Apre ki li'nn terminn so servis samdi ver 16-z-er-27, li ek so koleg finn al kot lak. Dan ki bann sirkonstans zot inn nwaye? Mister lor sa doub dram-la res antie.

Video:

https://fb.watch/aC9gLXrW3I/

Read more...