[Video] Enn dernie adie Mitra Bungaroo: "li'nn dir li pe ale taler li pou vini"

Bann finerai Mitra Bungaroo, osi sirnome Padmini, inn fer lindi le 17 zanvie 2022 ver 13-z-er. So lekor ek lekor so kamarad Roddy Pottayya, tou le de infirmie dan lopital Souillac, ti repese dimans le 16 zanvie 2022 dan enn larivier dan Rivière-des-Anguilles.

Finerai Mitra Bungaroo inn fer ver 13-z-er lindi le 17 zanvie 2022.

Bann Bungaroo dan inkonpreansion total. Mitra, ki ti kont enn dizenn lane servis, ti inform so bann pros samdi le 15 zanvie 2022 ki li pou bizin re rant travai. Se samem ki so ser Vimla inn konfie ar Top FM.

Mitra Bungaroo.

Me, dimans le 16 zanvie 2022, lapolis inn inform lafami lor dekouvert makab.

Dese mamzel Mitra Bungaroo

Nou prie pou anons dese mamzel Mitra Bungaroo, 34-an, osi koni kouma Padminee.

Konvwa mortier inn sorti depi kot so mama Madam Vinoda Bungaroo dan Capicine Street, Batimarais le 17/01/2022 ver 13-z-er pou al simitier Camp Diable.

Video:

Read more...