Video enn fam gayn bate: lapolis pe atann enn plint formel pou azir

Video enn fam pe gayn bate par so mari dan enn loto pe fer letour rezo sosio depi yer aswar, lindi le 22 fevrie 2021. Depi sa, se konsternasion antie Moris. Enn apel detres ti lanse pou sap zen fam-la depi so bouro.

Foto viktim-la moman li ti pe gayn bate par so mari violan.

Nivo Police Press Office, zot siial nou ki okenn aksion pa kapav pran dan labsans enn plint formel. Pe ankor atann deklarasion viktim-la. (Apre lamor latizann)

Dapre nou bann informasion, zen fam-la ti al stasion lapolis Phoenix azordi gramatin, mardi le 23 fevrie 2021, pou port plint kont so mari. Me bann anketer inn depoz li stasion lapolis Curepipe akoz ofans-la inn fer parti laba. Dapre bann polisie Curepipe, zot dir zot pe ankor atann viktim-la vinn met so plint.

Kote minister egalite, servis kominikasion afirme ki bann ofisie pe deza travai lor sa dosie-la, san donn nou plis presizion.