[Video] Enn Sud-Africaine donn nesans 10 bebe ek kas rekor Guinness

Enn fam sorti Gauteng dan Afrique du Sud inn kas rekor dimond Guinness apre ki li'nn donn nesans 10 bebe an mem tan. Rekor-la ti deza etabli par Halima Cissé ki ti donn nesans 9 bebe dan Maroc mwa dernie.

Foto ilistrasion.

Mari Gosiame Thamara Sithole, Teboho Tsotetsi, inn deklare avek Pretoria News ki li ti akous 10 bebe dan enn lopital dan Pretoria, swa 7 garson ek 3 tifi par sezaryenn.

Gosiame Thamara, ki ena bann zimo 6-z-an, inn presedaman deklare avek Pretoria News ki so groses li natirel.

"Se 7 garson ek 3 tifi. Li ti ansint 7 mwa ek 7 zour. Mo bien kontan. Mo bien emi," Teboho Tsotetsi inn deklare avek Pretoria News.

Avan nesans bann bebe, Gosiame Thamara Sithole, pandan enn antretien avek Pretoria News, ti deklare: "mo soke par mo groses. Li ti dir koumansman. Mo ti malad. Ti bien dir pou mwa. Se ankor dir, me mo'nn abitie aster. Mo nepli resanti douler-la parei me kan mem li inpe dir. Mo prie zis pou ki Bondie ed mwa delivre tou mo bann zanfan dan enn leta sin, ek pou mwa ek mo bann zanfan sorti vivan. Mo pou kontan."

Video: