[Video] Enn zen fam akiz Linzy Bacbotte pou kokin so mari: sann-la demanti tou

Enn video dan lakel Linzy Bacbotte inn pwinte di dwa pou kas menaz aktielman an sirkilasion lor bann rezo sosio.

Linzy Bacbotte dan gos.

Enn zen fam eksplike so mari ti ena enn relasion profesionel avek santez-la. Li pa'nn dout narien koumansman, zen fam-la eksplike li'nn fer konfians lor so mari kan sann-la ti pe al kot artis-la souvan pou pratik lamizik.

Me tou inn baskile zour fam-la inn resevwar enn band sonor kot relasion-la inn vinn ofisiel. Tandik Linzy Bacbotte, li'nn reponn atraver enn Facebook Live pou demanti tou bann akizasion.

Video:

Read more...