[Video] Eskroke par enn fos azan NHDC: "mo ti anvi ofer enn lakaz mo garson avan mor"

Enn lakaz fek konstrir pou modik som Rs 226 000. Se promes Berty, enn fos azan National Housing Development Company (NHDC), inn fer ar plizir personn.

Jean-Marc inn konfie.

Eskro, pou gayn konfians so bann viktim, ti pe fer pas pou enn konseye PMO. Parei kouma Jean-Marc, enn dizenn personn inn tomb dan pano.

Se akoz samem NHDC inn emet enn kominike pou met an gard piblik kont fos azan ek so de konplis, enn zom ek enn fam.

Jean-Marc inn konfie ar nou ki li'nn fini tou so bann lekonomi dan lespwar pou ofer so garson enn lakaz. Apre ki li'nn travai tou long so lavi, li'nn perdi tou dan 2-3 mwa... Resi.

Video:

Read more...