[Video] Fet mama: temwaniaz emouvan mari witiem pasiant desede

"Zot mama iranplasab. Me mo pou fer mo mie pou soutenir mo de zanfan," Raj, mari witiem personn ki so dese inn atribie a Covid-19, samdi le 29 me 2021, partaz ar nou.

Foto ilistrasion.

Se avek boukou tristes ki Raj inn viv sa fet de mer-la, enn zour selman apre lamor so madam, ki osi mama enn garson 14-z-an ek enn tifi 17-an. Lakaz, se zis larm ek tristes ki finn pran plas bann kado ek lazwa, dimans le 30 me 2021. Fet de mer pou res enn moman douloure pou zot pou bien lontan.

Sa mama-la, ki'nn ale laz 46-z-an, ti apel Binty. Profeser, sa abitant Triolet-la inn desede samdi par Covid-19 ek li ti osi an faz terminal pou kanser.

Li'nn mor dn lopital ENT, 20 zour apre so retourn depi enn vwayaz dan Inde pou bann rezon medikal. Enn moman bien dir pou mari-la ek de zanfan koup-la.

Raj enn zom brize. Lapenn sa papa lafami-la li imans apre ki li pa'nn kapav get so fam alors ki li ti lopital ek ni asiste bann rit finerer akoz li mem li an karantenn. Li konfie ki sel panse so bann zanfan donn li enn sans dan so lavi. Li pa pou enn zafer fasil ek li pou bizin res for pou bann-la, li dir.

Video: