[Video] Grev de la fein devan Government House: 12 manb de la kominote rastafari arete

Douz manb da la kominote rastafari finn arete to zedi 3 novam 2022 gramatin.

Bagar ant bann polisie ek bann manb kominote rastafari

Zot finn tradir devan lazistis sou enn akisition proviswar « taking part in an unlawful assembly », dapre Police Press Office.

Pou rapel, se bann manb asosiazion « Zenfan Zion & Kolektif Lavwa Rasta » ki finn pass la nwit devan l'Hotel gouvernman. Zot finn antam enn lagrev la fein pou denons « l’injustice » ki zot dir zot pe sibir.

Sa bann rastafari-la swet itiliz kanabis lor zot ritiel relizie. Zot finn anvoy enn let adrese a Premie Minis semain dernier.

Vwasi enn video arestasion douz rastefari partaze par laktivist Bruneau Laurette lor so page Facebook.

Source: Defimedia.