[Video] Inde: 'doulinn' mor pandan seremoni maryaz, 'doulha' marye ar so ti ser

Alors ki plizir lafami ti pe fet enn maryaz dan Inde, 'doulinn'-la inn mor anplin seremoni, viktim enn AVC.

'Doulinn'-la inn desede pandan seremoni maryaz-la.

Me sa trazedi-la pa'nn aret lafami ki'nn desid pou pran enn desizion plis ki sirprenan. "Nou de lafami inn reini ek kikenn inn sikzere ki mo zen ser Nisha marye avek 'doulha'. Bann lafami inn diskite ek tou le de inn aksepte," frer viktim-la inn konfie avek Daily Mail.

Apre sa, bann festivite inn repran preske normalman. "Sa ti enn desizion difisil pou nou lafami," tonton viktim-la eksplike.

"Depoui enn tifi lafami ti pe repoze dan enn lasam ek dan lot lasam akote, maryaz enn lot tifi lafami ti pe selebre. Zame nou finn viv bann emosion osi kontradiktwar."

Video: