[Video] Infidelite: enn zom bat so fam an direk lor Facebook

Bann otorite inn alerte lor enn video ki pe sirkile lor Facebook, apre agresion enn fam par so mari azordi aswar, lindi le 22 fevrie 2021. Lor video-la, nou trouv enn zom, Daram B., ki 'wanted' par lapolis, pe agres so fam akoz enn problem infidelite.

Viktim-la.

Dapre zom-la, nou tann li akiz so fam pou adilter ek bat viktim-la. Blese lor so lizie, fam-la so figir ti anfle ek plin ar larm. Bann internot inn reazir a video-la ek alert lapolis. Video-la inn difize lor Facebook par aman fam-la.

Li azoute ki: sispe-la apel Daram B. ek li enn zom ki 'wanted' par lapolis pou violans lor so fam. Li dir zot dan enn loto avek plak nimero 8378 CZ 14. Si kikenn trouv loto-la telefonn lor 208 12 12 oubien inform stasion lapolis ki pli pros ar zot. Fam-la so lavi an danze.

Dapre nou bann informasion, misie-la inn amenn fam-la lopital pou tretman. Nou pou retourn avek plis detai plitar.

Video-la inn retire par aman viktim-la, ki ti piblie sa lor so paz Facebook. Libon pou kone lapolis pe aktielman rod mari viktim-la ek viktim-la missing, dapre bann dernie sondaz.