[Video] Insandi fatal Quatre Cocos: "mo pa ti kone mo bofrer ladan"

Satiadeo Daboolah ti al lakaz so kamarad ek inn perdi lavi tristeman. Bann pros viktim ki abit lokalite ti aprann ki, omilie lanwit, enn lakaz landrwa inn pran dife, me zot pa ti kone ki enn parmi zot ti andan.

Viktim Satiadeo Daboolah (an medayon).

Proprieter plas-la inn resi sorti vivan, dapre lapolis. Belser viktim-la rakont sa moman dram-la.

Video: