[Video] Kolizion ant de moto: enn deziem motosiklist, 21-an, rann lam

Enn kolizion ant de motosiklet, dan Richelieu, yer aswar, merkredi le 25 aout 2021, inn fer de mor. Ajmal Sheik Sakhabuth, 29-an, inn mor sir le kou tandik Yahya Aly Oozeeraully, enn mekanisien 21-an inn rann lam dan inite swin intansif, dan lopital Dr A. G. Jeetoo azordi, zedi le 26 aout 2021 ver 02-z-er-15. De pasaze motosiklet-la, blese grav, inn admet lopital pou bann swin.

Senn aksidan-la.

Read more...

Aksidan-la inn prodir oter park lwazir dan Richelieu. Linpak-la ti violan ek de moto-la inn pran dife. Bann abitan lokalite, alerte par sa tapaz-la, inn presipite dan lari pou al get sitiasion.

Enn senn orer inn ofer divan zot lizie. Zot inn dekouver kat individi blese lor koltar dan enn lamar disan. Enn parmi ti deza rann lam. Bann ponpie ek bann polisie ti mande sir plas.

Video: