Video: kwinse par enn metro, enn zen fam mor dan lopital

Viktim nome Sasikala ki'nn blese lor lagar, merkredi le 7 desam 2022, inn mor zedi le 8 desam 2022 alors ki li ti pe gayn bann swin dan enn lopital.

Nou kapav trouv zen fam kwinse par metro lor enn video.

Etidiant 20-an inn kwinse dan lespas ant tram ek kay. Malere insidan inn prodir kan li ti pe debarke depi metro.

Protection Force inn rant an aksion pou sekourir li ek inn imobiliz metro-la. Apre ener tan ek demi zefor, lekip inn liber zen tifi.

Me, sa moman-la, li finn resanti enn presion ek enn douler ekstrem. Li finn transfere lopital KIMS par personel metro, kot li finn gayn bann swin.

Sir plas, bann dokter inn trouv so sevi tordi ek bann fonksioner inn bizin koup enn parti platform pou liber zen fam. Bien ki zot inn fer zot mie posib ek fourni tretman, bann dokter pa'nn kapav sov lavi zen fam.

Video: