[Video] La France: 18 mwa prizon pou individi ki'nn donn Macron enn kalot

Parke inn reki, zedi le 10 zwin 2021, enn lapenn 18 mwa prizon kont zom ki'nn donn prezidan Emmanuel Macron enn kalot, mardi le 8 zwin 2021, pandan enn deplasman dan sid-est La France.

Moman Emmanuel Macron inn gayn enn kalot par enn manb piblik.

Sa kalot-la, 'parfetman inadmisib' li enn 'akt violans delibere', reprezantan minister piblik inn soutenir, fas a Damien T., ki'nn rekonet bann fe avek lodians. Zom 28-an-la, seve long, tshirt ver ek linet lor nene, ti zize an konprision imediat dan Valence.

Prokirer-la inn reklam enn manda depokont li. Zot trakase par enn posib risk residiv, ek dir zot persevwar 'enn sort determinasion frwa' kot sa zom inkoni par lazistis ek manb bann asosiasion 'an lien avek bann ar marsio, Mwayin-age ek iniver manga'.

Sa kalot ki'nn done Emmanuel Macron pandan enn deplasman dan Tain l'Hermitage (sid-est) inn sisit indiniasion laklas politik franse, mem si prezidan Repiblik inn relativiz sa zes-la, ek denons bann 'fe izole' komet par 'bann individi iltraviolan'.

Read more...

"Sa desizion-la pou obzervem skrite" ek pou mem ena "enn eko mediatik internasional", prokirer-la, Alex Perrin, inn azoute tandi ki bann zournalist ti prezan an mas dan tribinal.

Emmanuel Macron inn ankor enn fwa minimiz sa epizod-la zedi, ek estime ki pei-lapa dan enn sitiasion tansion kouma pandan kriz bann 'zile zonn' ek inn prefer insite lor lanbians 'optimism' ki li santi dan La France.

"Saki mo santi dan pei, se optimism, se enn volonte pou retrouv lavi, se dinamism ek boukou bann dimoun anvi travai alors ki kriz saniter pe apeze, prezidan franse afirme dan enn antretien avek BFMTV, apre ki li'nn dezene avek lekip football La France dan sant antrennman Clairefontaine (rezion parizienn), lavei Euro 2020, ki pe koumanse vandredi le 11 zwin 2021.Dan sa konteks-la, li indike li pa santi ki 'sosiete-la swa dan leta' dan lekel li ti retrouve 'bann moman bien for avek tansion' ki finn ena pou kone depi koumansman kouma 'kriz zile zonn'.

Li'nn refize pou pronons li lor konparision imedia zedi pou oter sa kalot-la divan tribinal.Video: