[Video] Li esei viol enn fam an piblik dan enn sipermarse

Bann zimaz sokan pe sirkile depi merkredi le 23 mars 2022, ki montre enn sispe viol anleve depi lor enn fam ki li ti pe esei viole apre ki li'nn anlev so bann sou-vetman dan enn sipermarse.

Sispe (an medayon) inn metrize par bann klian sipermarse.

Nou kapav trouv bann klian retenir Bredan Harvey, 28-an, ki'nn atrap fam-la par deryer dan enn magazin Walmart dan Miami, dan Etats-Unis.

Sispe inn arete ek akize pou esei viol enn fam an piblik.

Dan video, nou trouv enn zom an sort ver flio les so sak tonbe ek presipit li ver sispe. Enn lot klian kapav trouve pe diskit ar sispe tandik bann lezot ti sir plas insidan.

Nou osi kapav tann kikenn kriye "degaze, degaze" pandan ki agreser plake anba. Bann polisie ki'nn arive par laswit inn deklare ki Harvey, depi Miami, ti pous fam-la anba ek inn aras so bann sou-vetman.

Li'nn esei tous fam-la anba so lerin, me de temwin inn trouv insidan ek inn intervenir pou aret so bann azisman. Sispe an liberte sirveye kont enn kosion $ 50 000 ek bann interdiksion strik.

Video:

Read more...