[Video] Mert Fadila Futtinga: mama viktim "mo tifi pa ti anvi viv ar so mari depi li'nn sorti prizon"

Lekor san lavi Fadila Futtinga, 31-an, sirnome Preeti, ti retrouve, mardi le 22 mars 2022, dan enn leta dekonpozision dan enn karokann dan Allée Mangues Road, Poste-de-Flacq.

Bann sispe (an medayon) inn inkilpe divan lakour. Mama Fadila Futtinga (an medayon) inn konfie.

Jiten Futtinga, mari-la, konsidere kouma prinsipal sispe. Li dan detansion polisier apre ki li'nn provizwarman inkilpe pou mert divan lakour Flacq, merkredi le 23 mars 2022. Fadila Futtinga les deryer li enn garson 15-z-an.

Enn lekip Top FM finn al lakaz viktim merkredi gramatin le 23 mars 2022 pou rankontre bann pros.

Video:

Read more...