[Video] Montagne Longue: so aman bat so ti bebe 1-an

Sa zen mama 18-an-la tromatize ek pe viv dan freyer. An mem tan li araze akoz so aman inn agres so ti bebe 1-an.

Foto ilistrasion.

Dan enn plint anrezistre stasion lapolis Montagne Longue, li rakonte ki li ti lakaz so granmer kan so aman, enn abitan Congomah, 28-an, inn pwint li mem.

Swit a enn diskision sa moman-la, aman-la inn vinn violan ek inn koumans bat zen fam-la. Sispe-la finn osi agres ti bebe 1-an-la.

Mama ek garson inn ospitalize apre agresion-la. Zot inn admet dan lasal sou obzervasion lopital SSRN, dan Pamplemousses. CDU inn osi ouver enn lanket pou fer lalimier lor sa ka-la.

Video: