[Video] Porte dispari, Kevin Pitchen retrouve dan enn imans trou 4 zour apre

Bann paran Kevin Pitchen kapav pous enn ouf de soulazman. Zen zom 32-z-an, porte dispari depi kat zour, inn retrouve sin ek sof, zedi le 7 avril 2022. Li'nn retrouve pieze dan enn imans trou apre ki li'nn fer enn sit.

Kevin Pitchen inn retire depi trou par bann ofisie lapolis.

Bann polisie inn resi retir li gras ar enn traktopel. Kevin Pitchen, konpletman dezidrate, inn transporte lopital an irzans.

Li bon pou note zen zom, ki soufer epilepsi ek bann troub sikiatrik leze, pa ti donn okenn sign lavi depi dimans le 3 avril 2022. Li ti al laplaz sa zour-la pou rezouenn so papa.

Video:

Read more...