[Video] Propo sokan lor bann andikape: Rubina Seetharamdoo res dan selil

Li ti arete azordi apremidi, vandredi le 2 ziliet 2021, apre ki li'nn poste enn video lor Facebook dan lakel li finn fer bann propo grav lor bann personn andikape, ek al ziska dimann pou eliminn zot.

Rubina Seetharamdoo inn interoze dan Kazern santral.

Read more...

Rubina Seetharamdoo inn kondir an selil polisier apre so interogatwar dan Kazern santral ek so konparision lakour pou 'breach of Information and Communication Technologies Act'.

Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisionel. Bann polisie inn anrezistre plis ki sink plint kont sa personn-la azordi.

Video: