[Video] Saint-Jean: enn loto pieze par monte dilo

Plis per ki dimal pou trwa personn...loto dan lakel zot ti abor inn pieze par monte dilo. Sa inn prodir pre ar simitier Saint-Jean, Quatre-Bornes, merkredi le 19 zanvie 2022.

Loto pieze dan dilo larout Saint-Jean.

An koz: bann gro avers ki pe aktielman abat lor plizir rezion depi apre-midi. Enn lekip saper-ponpie ti deplwaye sir plas pou port sekour trwa okipan veyikil anvayi par dilo labou.

Li bon pou soulinie stasion meteorolozik Vacoas inn met enn avi lapli for ver 12-z-er-30 pou lesid, sid-ouest ek plato santral, avi valab ziska 19-er merkredi le 19 zanvie 2022.

"Dilo inn mont ziska kot mo lerin." Temwaniaz Bhugeerutty Gopaul lor Radio Plus merkredi apre-midi le 19 zanvie 2022.

Pran dan piez dan enn loto, abitan Belle-Rose inn sekouri par bann ponpie.

Audio:

Video:

Read more...