[Video] Separe bien zen, de ser morisienn rezouenn 18-an apre

Pandan zot adopsion dan Moris inn gayn 18-an, enn koup franse demann pou adopte de tifi, Nathalie (3-z-an) ek Claudine (5-an). Refi bann otorite, akoz Claudine ti promet a enn lafami Suisse.

Nathalie ek Claudine.

18-an plitar, zot rezouenn lor enn plato televizion ek fer la France plore. Swiv zot rankont dan nou video, ek gete si zot kapav evit bann larm.

Nathalie pena okenn souvenir Moris, li pa mem konn vizaz so mama, akoz li pena okenn foto de li. Par kont, Claudine, adopte par enn Morisienn ki viv an Suisse, inn retourn Moris ek inn rankontre so mama biolozik.

Li dispoze pou akonpagn so ti ser dan enn vizit kot zot mama biolozik.

Video: