[Video] So loto pran dife: li soke kan li get zimaz kamera CCTV

Enn loto inn pran dife dan lanwit zedi le 17 zwin 2021 dan Forest-Side. Veyikil-la ti gare dan parking enn konpleks NHDC. Se Shameem, enn abitan imeb-la ki'nn alert Jean-Paul Dussoye, proprieter masinn-la ver 23-z-er-35.

Loto Jean-Paul Dussoye (an medayon) inn konpletman detrir.

Read more...

Kan bann ponpie inn ariv sir plas enn 30 minit apre, loto Nissan-la ti deza fini detrir par bann laflam. Kan zot inn vizionn bann zimaz enn kamera CCTV, Jean-Paul Dussoye inn pas dan sok. Li'nn trouv enn zom dan obskirite pe apros so veyikil avan ki insandi-la eklate.

Li rakont nou ki so somei inn kase sa laniwt-la kan li'nn tann kikenn tap laport. "Shameem, mo vwazin inn dir mwa ki mo loto ti laprwa bann laflam. Mo'nn alert bann ponpie me bann-la inn ariv tro tar."

Video: