[Video] Tipti Ayaan gagn bate amor: "enn grav erer, pena rann servis dan medsinn"

Enn doktores soupsone pou ed maske vre koz lamor enn zanfan 2 an, kinn britalize ziska li desede. Tipti Ayaan inn mor ar bann kou so boper, zedi dernie.

Dr Satish Boolell, eks medsin lezis, revinn lor bann prosedir bizin swiv avan ateste enn dese. Zot pou kapav ekout li lor video anba: