Video tortir: apre bann kou tazer lor so parti intim, li nepli kapav gayn relasion seksiel

Enn video ki montre enn zom agrese dan enn stasion lapolis lesid kout tazer par plizir polisie alors ki lalimier teign pe fer letour bann rezo sosio. Viktim dan video enn denome Deepak Jeeool. Insidan remonte an 2019 ek li ti arete pou enn zafer vol lor laplaz Blue-Bay.

Deepak Jeeool inn konfie lor Top FM.

Viktim rakonte ki li ti ramas enn sak an plastik lor laplaz ek ti mem rekonet bann fe. Li ti par laswit anbarke depi so lakaz par bann polisie avan tabase dan enn karokann.

Par laswit, li ti kondir stasion lapolis Blue-Bay kot li dir li'nn tortire par plizir polisie. Li avanse ki li ti forse pou bwar dilo sorti dan twalet.

Par laswit, bann lalimier teign, li'nn agrese kout tazer prinsipalman lor so bann parti intim. Depi sa, li dir, tousala finn ena bann konsekans grav, akoz li nepli kapav gayn bann relasion seksiel.

Video:

Read more...