Video tortir: CCID esei idantifie bann lezot polisie konplis

Central Criminal Investigation Department (CCID) inn deza prosed trwa premie arestasion depi lindi aswar. Zot lanket lor bann ka britalite polisier dezorme oriante lor bann lezot polisie konplis. Merkredi le 1e zwin 2022, bann zom Deputy Commissioner of Police Heman Jangi pou koumans bann interogatwar inspekter Kailash Deroochoonee, serzan Badal Reedoye ek konstab Gukhool.

Mardi, Christophe Pierre-Louis inn partisip dan enn rekonstitision bann fe dan Goodlands ek stasion lapolis Terre-Rouge.

Bann ofisie kont demann zot idantite bann lezot polisie prezan pandan bann akt tortir. Mardi, zot fer konpran dan bann koulwar CCID ki bann sispe kont invok zot drwa de silans. Zot inn tradir divan lazistis mardi le 31 me 2022.

Dan lapremidi, enn akizasion provizwar pou 'torture by public official' inn retenir kont sakenn parmi par lakour Pamplemousses. Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte kondisionel ek zot inn rekondir dan bann Kazern santral apre zot konparision.

CCID inn aret trwa polisie lindi aswar apre ki Christopher Pierre-Louis inn fini par depoz so plint dan bann Kazern santral inpe pli boner dan lapremidi. Inspekter Kailash Deroochoonee ti apreande lor so plas travai dan kartie zeneral Special Mobile Force dan Vacoas.

Rekonstitision

Mardi, Christopher Pierre-Louis inn partisip dan enn rekonstitision dan Goodlands kot li dir li ti arete, apre stasion lapolis Terre-Rouge kot li afirme li'nn tabase. Li'nn resi idantifie plas-la gras a enn lafenet dan biro CID Terre-Rouge.

Depi so arestasion an 2019, sa finn renove ek so bann infrastriktir inn modifie. Di kou, zen zom inn retrouv li fas a enn batiman diferan. Me apre ki li'nn bien analiz plas-la, li'nn fini par apersevwar lafenet ki al dan pies kot li ti tabase par bann ofisie CID.

Li pa tousel ki'nn port plint dan sa zafer-la. Dan lazourne mardi le 31 me 2022, CCID inn anrezistre depozision mama enn lot zom ki finn viktim britalite polisier par mem lekip CID. An konpayi par so bann avoka Sanjeev Teeluckdharry, Anoup Goudary ek ROuben Mooroongapillay, li'nn remet IT Unit lapolis enn kopi video lor lakel ena so garson.

Mardi apremidi, bann anketer inn egalman anrezistre plint Antoinette Jolicoeur, ki so garson inkarsere. Li'nn eksplike li'nn trouv li lor enn parmi bann video, kot li pe tabase par bann polisie an sivil. Li'nn remet enn kopi IT Unit bann Kazern santral. Pou CCID, priorite se atablir idantite bann personn ki paret lor video.

Read more...