[Video] Zezi arete dan enn bis: enn polisie pena drwa agres enn pasian mantal

Dan enn video ki pe sirkile lor bann rezo sosio depi merkredi apre-midi le 11 aout 2021, nou kapav trouv Christian Nanette, pli konu kouma Zezi, fer li arete avan anbarke, forse ek prie pou desann depi enn bis dan lakel li ti ete, par bann polisie.

Lor video-la nou kapav trouv polisie-la donn Zezi plizir koutpwin.

Si bann ofisie-la bizin ena bann rezon, ki nou pa kone ziska ler, ki zot inn solisite, dapre nou bann informasion, pou prosed a arestasion sa individi-la, narien pa eksplik le fe ki enn parmi bann polisie-la inn donn li plizir koutpwin lor so likou.

Li bon pou note ki Christian Nanette, ki pa sin despri, enn pasian lopital sikiatrik Brown Séquard dan Beau-Bassin.

Solisite pou enn reaksion, responsab Police Press Office, inspekter Shiva Coothen inn deklare fason mwin elegan ki li pa okouran sa video-la.

De so kote, Mauritius Mental Health Association inn deplor le fe ki bien souvan, bann drwa bann personn ki soufer bann problem mantal pa respekte.

Video: