Viol: enn tifi 16 an ansint so ti kopin 15 an

Enn zenn tifi, 16 an, admet lopital Victoria, dan Candos, depi mardi le 10 novam 2020. Leta lasante sa tifi la inn deteryore depi samdi le 7 novam 2020. Akoz li ti pe resanti bann douler atros ek li ti pe gagn vomisman, sa miner la inn bizin tourn li anver so granmer maternel pou fer li par so lasante.

Foto ilistrasion.

Enn fwa lopital, miner la inn admet pou tretman. Swit a enn ekografi, personel swanian inn dekouver ki miner la ansint 10 semenn. Sa ka la finn imediatman refere lapolis ek Child Development Unit (CDU).

Miner la inn rakont tou so lavantir seksiel a enn so bann pros kinn rakont tou avek lapolis. Dapre resi adolesant la, pandan mwa aout 2020, li ti al zouenn so ti kopin 15 an. Apre sa, tou le 2 finn al lakaz paran zenn zom la dan larezion La Tour Koenig.

Enn fwa sir plas, adolesant la deklare, so ti kopin inn gagn bann rapor seksiel ar li san so konsantman.

Lapolis inn koumans enn lanket ek ti kopin zenn tifi la aktivman reserse pou deli viol.

Read more...

Enn zom viol so vwazinn

Enn lot adolesant, 14 an, inn denons so vwazin pou viol. Se dan prezans so mama ki sa kolezyenn la inn fer so deklarasion avek lapolis Vacoas.

Sa zenn tifi la dir li ti al kot so vwazin, 21 an, dan lapremidi 22 oktob 2020. Enn fwa sir plas, vwazin la inn gagn rapor seksiel ar miner la.

Viktim la finn blese pandan sa agresion seksiel la ek presize ki li pa ti konsantant moman bann fe. Tifi la pe fer Grade 8.

Sispe la reserse par lapolis ek fer obze enn lanket pou 'causing child to be sexually abused'.