Vol dan de sipermarse: eski voler ti pe prepar li pou Saint-Valentin

Koinsidans zot dir. Antouka, de vol inn deroule 3-z-er tan interval dan de sipermarse mem lasenn, mardi le 25 zanvie 2022. Sak fwa, voler inn anport preske mem zafer, notaman parfin ek sokola. Se samem ki bann zimaz vizione par bann vizil montre.

Foto ilistrasion.

Si pandan premie vol, li'nn anport zis enn boutei parfin, pandan deziem vol, malfra inn sibtiliz set boutei parfin ek sis bwat sokola.

Sann-la, koumsa mem, inn pran inpe lavans pou Saint-Valentin. Apre vizionaz bann zimaz bann kamera sirveyans, enn parmi bann vizil inn afirme li kapav idantifie voler. Lapolis inn ouver enn lanket.

Read more...