Vol dan enn laboutik Cap-Malheureux: voler-la vann bitin-la ar bann etranze

Lindi le 22 fevrie2021, bann anketer NCIU inn aret enn individi inplike dan enn vol. Bann fe remont zedi le 18 fevrie 2021.

Foto ilistrasion.

Enn komersan, 51-an, ti sinial lapolis Grand-Baie ki dan lanwit merkredi le 17 fevrie 2021, so komers ki trouv dan Pavillon, Cap-Maleureux, inn resevwar bann voler.

Bann voler-la inn defons enn linpost pou rant dan so komers kot zot inn kokin enn som Rs 4 000, trwa pake sigaret mark Pall Mall, trwa pake sigaret Matinée, enn sertin kantite kart telefonn prepeye, ek bann boutei bwason alkolize, ladan Gin ek Vodka. Valer bitin-la evalie Rs 14 000.

Serzan Forod, ki'nn sezi lanket-la, ofisie Aliphon ek bann lezot anketer inn efektie, lindi le 22 fevrie 2021, enn landing kot enn denome Cedric Damien Noel, enn residivist ki abit Guele Pavé, Cap-Malheureux.

Interoze lor sa vol-la, sispe-la inn aksepte so deli. Li'nn eksplike li'nn deza fini vann bann obze kokin-la avek enn lot dimoun. "Mo finn vann tou lartik ki mo'nn kokin avek plizir etranze."

Sispe-la fer obze enn akizasion provizwar pou vol divan tribinal Pamplemousses.