Vol dan lest ek lesid: bann voler dimans atak bann kiltir

Depi instorasion konfinnman, tou bann aktivite inn arete dimans. Sertin trouv enn lokazion pou kokin bann frwi ek legim ki bann planter inn pran lapenn kiltive. Si zot osi trouv bann ekipman ki'nn servi par bann agrikilter, zot pa ezite pou kokin li.

Foto ilistrasion.

Plizir vol sa natir-la inn raporte dimans le 11 avril 2021 dan diferan stasion lapolis lesid ek lest. Ver 16-er-20 sa zour-la, enn lekip lapolis ki ti pe fer patroui dan Rivière-des-Anguilles kan zot inn trouv enn zom pe promene dan karokann aek enn sak rafia lor zepol.

Se enn denome Sandiren B., 43-z-an. Li koni pou bann servis lapolis pou bann miltip vol. Interoze par bann polisie lor ki ti ena dan so sak, li'nn reponn san detour. "Lalo sa misie. Mo'nn al kokin sa dan enn karo Tyack."

Li ti ena valer Rs 500 lalo dan so sak. Apre so interogatwar stasion lapolis, li'nn large lor parol. Li fer obze enn akizasion provizwar pou vol.

Pli boner mem zour, enn lot planter ki opere Bel-Air-Rivière-Sèche, inn gayn sok kan li'nn dekouver li'nn viktim vol. Kan li'nn al dan so karo, sa abitan Quatre-Bornes-la, 33-z-an, inn dekouver ki enn santenn pastek valer Rs 40 000 inn derobe. Li'nn alert lapolis.

Read more...

Dan lesid sann fwa-la, enn ortikilter 45-an ki oper dan Beau-Vallon inn viktim vol 200 zanana ki estime Rs 6 000. Li'nn port plint stasion lapolis Camp-de-Masque.

Dan Lallmatie, enn denome Ajay B. ki abit Saint-Julien ti pe kokin zanana dan enn plantasion. Li'nn sove kan li'nn trouv proprieter-la vini. Sann-la afirme ki 50 zanana valer Rs 2 500 inn derobe.

Frwi ek legim pa sel prodwi ki interes bann voler. Zot osi kokin bann ekipman ek bann akseswar bann agrikilter. Enn planter ki opere dan Salazie dir li'nn viktim enn vol bann plato ki servi pou zerminasion bann semans ek bann file zwazo pou enn valer Rs 2 600. Li'nn port plint stasion lapolis Brisée-Verdière.

Dan Mare-du-Puits, dan rezion Belle-Mare, enn agrikilter 53-z-an inn inform lapolis ki de robine valer Rs 500 inn derobe.

Bann brigad kriminel bann rezion respektiv inn informe pou retras bann koupab. Enn parmi bann planter viktim vol konfie ki dimans inn vinn enn kas-tet pou bann lezot agrikilter kouma li: "Dimans-la enn traka sa. Swa gayn Call move nouvel, swa lindi gayn sirpriz."