Vol motosiklet: trwa miner agrese ar dibwa dan Terre Rouge

Enn video pe aktielman fer buzz lor bann rezo sosio.

Enn video pe sirkile lor bann rezo sosio kot nou trouv trwa miner pe agrese.

Lor bann zimaz, nou kapav trouv trwa adolesan, bann lamin atase, pe malmene ek gayn bate kout bann gourdin par bann abitan Terre Rouge.

Bann-la soupsonn bann zenes-la kouma bann oter plizir vol motosiklet dan rezion-la.

Read more...