Vol oter Rs 50 000 dan enn snak: CID Rose-Hill aret enn sispe

Pa'nn bizin lontan pou lekip DCI Seedheeyan, depi Criminal Investigation Division (CID) Rose-Hill, pou met lamin lor enn zom sispekte pou vol.

Stasion lapolis Rose-Hill.

Mwins ki 24-er tan apre disparision plizir obze, estime Rs 50 000, dan enn snak dan Rose-Hill, enn abitan lokalite inn arete. Li ena 45-an, sispe inn aksepte so deli.

Merkredi le 26 zanvie 2022, proprieter komers inn sinial disparision plizir kart banker ki pou li, ek enn lasenn li ti pe gard dan so sak anba kontwar.

Apre so interogatwar, sispe inn plase dan detansion polisier letan so inkilpasion provizwar. Operasion ti mene sou sipervizion SP Bansoodeb.

Read more...