Zardin Plaine Verte: lekor enn zom retrouve pre ar klinik minisipal

Inn fer dekouvert-la dimans gramatin le 22 zanvie 2023. Dapre rapor lapolis, zom-la ti alonze lor so ledo. Li ti inkonsian.

Foto ilistrasion.

Answit, li finn transporte lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port Louis kot dokter servis inn konstat so dese.

Lekor viktim inn transporte lamorg pou fer otopsi.

Dr Prem Chamane, medsin lezist, ki'nn pratik lotopsi, inn atribie dese laswit enn 'insuffisance ventriculaire gauche aiguë'.