Zot esey makiy mert Ayaan, 2 an: dokter prive inn gagn Rs. 2500 pou sertifie dese

Zafer pe vinn sal otour doktores kinn sign lak dese Ayaan Moeen Ud Din G. Ramdoo. Li ti sertifie ki nourison la inn mor de koz natirel alors ki linn gagn bate. Enn polisie afekte stasion lapolis lopital Jawaharlal Nehru, Rose Belle, ki ti an servis pou bizin eksplik li mem dan sa zafer la.

Ayaan Ramdoo, 2 an, inn konn enn lafin atros. (Sours foto: defimedia.info)

Avan fer lotopsi dan lazourne vandredi le 13 novam 2020, medsin lezis ti demande ki doktores prive la interoze pou konpran kifer linn sertifie 'heart attack'. Enn lekip lapolis Midlands inn interpel medsin la, ki ekzers dan New Grove. Pandan so odision, li soutenir linn zouenn koup la. Ek kan bann polisie inn demann li kouma enn zanfan 2 an inn kapav gagn 'heart attack', li pann konn reponn. Linn fer resortir linn resevwar Rs. 2500 par boper tipti garson la pou met so siniatir. Apre so interogatwar, li pann arete par lapolis.

Lot kote, konklizion lotopsi inn konfirme ki zanfan la inn gagn bate ziska lamor swiv. Lanket mene par Major Crime Investigation Team (MCIT). Apre arestasion koup la, Mohammed Ali Ashar Sobratee, 22 an ek mama nourison la Bibi Nawsheen Beeharry, 26 an, doktores la, ki enn zeneralis, pou konvoke azordi, lindi le 16 novam 2020, dan kazern santral pou plis presizion. Sann kou la, li riske enn arestasion ek mem enn sispansion dan so profesion pou sa zes la.

Bann ofisie MCIT, anba sipervizion ASP Seebarath, pou egalman al lopital Jawaharlal Nehru dan Rose Belle azordi pou pran konesans lalis bann polisie kinn travay zedi aswar, moman dram la. Enn polisie interes zot akoz se li kinn telefonn doktores la apre ki medsin servis inn raport zafer la ar lapolis lopital. Mama la pankor donn so version bann fe. Boper la pou re interoze an detay lor sa mert atros kinn sok antie pey.